Δες το Πρόγραμμα Συγκεκριμένου μηνα:

Πάτρα Σπουδαία και πάλι

Δημοτικές Εκλογές 2023

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος